Dụng cụ xông trầm

Hộp xông nhang khoanh- HNK02

90.000₫

Hộp xông nhang khoanh- HNK01

90.000₫

Hộp xông dài-HXD01

120.000₫

Hộp xông bộ ba- M03

150.000₫

Hộp xông bộ ba- M02

150.000₫

Hộp xông bộ ba- M01

150.000₫

Hộp xông bộ ba lớn-BL

220.000₫