Nhang trầm không tăm- QN01

Thương hiệu: TỪ TÂM Tình trạng: Chỉ còn 100 sản phẩm
300.000₫

Nhang trầm không tăm- QN01
Thành phần: Bột trầm hương nguyên chất, keo bời lời.
Nhang trầm hương nguyên chất, không tăm, làm từ trầm hương Quảng Nam. Trầm hương thơm tự nhiên, ngọt ấm áp
Trọng lượng: 20g 
Số lượng: 105 cây
Chiều dài: 20cm
Thời gian cháy: 25-30 phút
Đựng trong ống nhựa

Nhang trầm không tăm- QN01
Thành phần: Bột trầm hương nguyên chất, keo bời lời.
Nhang trầm hương nguyên chất, không tăm, làm từ trầm hương Quảng Nam. Trầm hương thơm tự nhiên, ngọt ấm áp
Trọng lượng: 20g 
Số lượng: 105 cây
Chiều dài: 20cm
Thời gian cháy: 25-30 phút
Đựng trong ống nhựa

Please contact us for further information.