Nhang trầm không tăm-SA03

Thương hiệu: TỪ TÂM Tình trạng: Chỉ còn 100 sản phẩm
130.000₫

Nhang trầm không tăm-SA03
Thành phần: Bột trầm hương nguyên chất, keo bời lời.
Nhang trầm hương không tăm từ trầm sánh, thơm dịu ngọt
Trọng lượng: 20g 
Số lượng: 105 cây
Chiều dài: 20cm
Thời gian cháy: 25-30 phút
Đựng trong ống nhựa

Nhang trầm không tăm-SA03
Thành phần: Bột trầm hương nguyên chất, keo bời lời.
Nhang trầm hương không tăm từ trầm sánh, thơm dịu ngọt
Trọng lượng: 20g 
Số lượng: 105 cây
Chiều dài: 20cm
Thời gian cháy: 25-30 phút
Đựng trong ống nhựa

Please contact us for further information.