Thực phẩm chay

For Vegan lover

Mì trộn tương đen Koreno 78g ( Thùng 20 gói)

135.000₫

Miến tươi Thái Lan - FOUNTAIN brand-1 KG

45.000₫

Miến tươi đậu xanh Thái Lan - LADY brand- 400g

35.000₫

Nước mắm chay Ông Chà Và chai 200ml

16.000₫

Nước mắm chay Ông Chà Và chai 500ml

30.000₫

Nước tương Ông Chà Và 808 chai 200ml

16.000₫

Sa té chay Ông Chà Và 90gr

12.000₫

Tương cà Ông Chà Và 280g

12.000₫

Tương Cà Ông Chà Và 10gr (120 gói/ hộp)

60.000₫

Nước tương Ông Chà Và 808 - 7ml

225.000₫

Hộp 120 Gói Tương Ớt Ông Chà Và (10g/Gói)

60.000₫

Tương đen dẹp Ông Chà Và 255gr

12.000₫